Keresés a Bibliában

3 1Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre. (Csel,3 27.;2Móz 3,2-10) 17De most, atyámfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképen a ti fejedelmeitek is. (1Kor 2,8) 8Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk? (Luk 21,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG