Keresés a Bibliában

10Pál azonban monda: A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod. (Csel,25 38.) 12Akkor Festus tanácsával értekezvén, felele: A császárra appelláltál, a császár elé fogsz menni! (Csel 19,21;23,11) 26 1Agrippa pedig monda Pálnak: Megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét, védőbeszédet tartott: (Mát 25,31-46)

KNB SZIT STL BD RUF KG