Keresés a Bibliában

20És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, a kik őt megölték. (Csel 7,58;8,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG