Keresés a Bibliában

2És mikor találtunk egy hajót, mely Fenicziába méne által, abba beülvén, elhajózánk. (1Kor 1,2) 29Mert látták vala annakelőtte az efézusi Trofimust ő vele a városban, kiről azt vélék, hogy Pál bevitte a templomba. (Csel 20,4) 20Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. (Jer 20,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG