Keresés a Bibliában

4Kíséré pedig őt Ázsiáig a béreai Sopater, a Thessalonikabeliek közül pedig Aristárkhus és Sekundus, és a derbei Gájus és Timótheus; Ázsiabeliek pedig Tikhikus és Trofimus. (Csel 21,29.2Tim;4,20;Kol 4,7; Eféz 6,21.2Tim;4,12; Tit 3,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; (Kol 1,12;2,7;3,15.17; Róm 12,12; Eféz 6,18; Csel 1,14.1Thess;5,17; Fil 4,6) 7Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban; (Kol 1,7; Fil 1,12; Eféz 6,21; Fil 2,25) 12Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. (Kol 2,2.8.20;1,28.29; Róm 12,2;15,30;4,21;14,5; Eféz 4,14.1Thess;4,3; Fil 1,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG