Keresés a Bibliában

2Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette őket bő beszéddel, Görögországba méne. 33Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam: (1Sám 12,3) 34Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. (Csel 18,3.1Thess;2,9.2Thess;3,8.1Kor;4,12;9,12.15.2Kor;11,7-9;12,13-18) 9Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.

KNB SZIT STL BD RUF KG