Keresés a Bibliában

20 1Minekutána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tőlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen. (Csel 19,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG