Keresés a Bibliában

39Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. (Ésa 44,1-5;Ján 17,20) 26Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből. (Mát 15,24; Ján 4,22; Róm 1,16;15,18;Mát 11,28) 20Menjetek el, és felállván, hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédit! (Csel,5 17.) 36Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura). (Luk 2,14; Ján 14,27; Róm 5,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG