Keresés a Bibliában

3És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. (Csel 5,38.39)

KNB SZIT STL BD RUF KG