Keresés a Bibliában

18Pál pedig, miután még több napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Siriába hajózék, és vele együtt Prisczilla és Akvila, minekutána fejét megnyírta Kenkreában; mert fogadása vala. (Csel 21,23.24.4Móz;6,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG