Keresés a Bibliában

17A görögök pedig mindnyájan Sosthenest, a zsinagógának fejét megragadván, verik vala a törvényszék előtt; de Gallió velök semmit sem gondola. (1Kor 1,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG