Keresés a Bibliában

5De a zsidók, kik nem hisznek vala, írigységtől felindíttatván, és magok mellé vévén a piaczi népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván, felháboríták a várost; és a Jáson házát megostromolván, igyekeztek őket kihozni a nép közé. (1Thess 2,15.16) 2Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta. (Csel 9,30) 12 1Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül.

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. (Ésa 66,1.2) 52A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, a kik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek; (Mát 5,12; Luk 11,47-51;Csel 3,14.15)

KNB SZIT STL BD RUF KG