Keresés a Bibliában

30E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: (Róm 3,26; Csel 14,16;Tit 2,11-13; Csel 14,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék; (Csel 14,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG