Keresés a Bibliában

8Áthaladván azért Misián, lemenének Tróásba. (5Móz 32,21) 26Akkor Pál maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ő velök megtisztulván, beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, a míg mindegyikökért elvégeztetik az áldozat. (Csel 21,30.31)

KNB SZIT STL BD RUF KG