Keresés a Bibliában

14És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, a miket Pál mond vala. (Ezék 3,18.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG