Keresés a Bibliában

16És támasztott az Úr bírákat, a kik megszabadíták őket szorongatóiknak kezéből. 9Ekkor az Úrhoz kiáltának az Izráel fiai, és az Úr szabadítót támasztott az Izráel fiainak, aki megszabadítá őket: Othnielt, Kénáz fiát, Káleb öcscsét.

KNB SZIT STL BD RUF KG