Keresés a Bibliában

15A hova csak kivonultak, mindenütt ellenök volt az Úr keze rontásukra, a mint megmondotta volt az Úr, és a mint megesküdt volt az Úr nékik. És igen megnyomorodának. (3Móz 26,14-39.5Móz;28,24.25)

KNB SZIT STL BD RUF KG