Keresés a Bibliában

6És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. 7És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. (5Móz 4,9) 8És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. (2Móz 13,9) 9És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. 19És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz. (5Móz 4,9) 20És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra; 21Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, a míg az ég a föld felett lészen. (Zsolt 89,30)

KNB SZIT STL BD RUF KG