Keresés a Bibliában

5Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet; egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, a kit elvett. (5Móz 20,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG