Keresés a Bibliában

22 1Ne nézd el, ha a te atyádfiának ökre vagy juha tévelyeg, és ne fordulj el azoktól, hanem bizony tereld vissza azokat a te atyádfiához. (2Móz 23,4.5; Máté 5,43-48)

KNB SZIT STL BD RUF KG