Keresés a Bibliában

19És mondának néki Izráel fiai: A járt úton megyünk fel, és ha a te vizedet iszszuk, én és az én barmaim, megadom annak az árát. Nincs egyéb szándékom csak hogy gyalog mehessek át. (5Móz 2,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG