Keresés a Bibliában

14És külde Mózes követeket Kádesből Edom királyához, kik így szólának: Ezt mondja a te atyádfia az Izráel: Te tudod mindazt a nyomorúságot, a mely mi rajtunk esett: (1Móz 25,23-26.5Móz;23,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG