Keresés a Bibliában

7És így szóla Sémei szitkozódása közben: Eredj, eredj te vérszopó és istentelen ember! (2Móz 22,28) 8Megfizet most az Úr néked Saul egész házanépének véréért, a ki helyett te uralkodol; és adta az Úr az országot a te fiadnak, Absolonnak: és ímé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy! (2Sám 1,5-16. 2Sám 4,5-12.) 9Monda pedig Abisai, Sérujának fia, a királynak: Hogyan szidalmazhatja ez a holt eb az én uramat, a királyt? Majd én elmegyek és fejét veszem. (2Sám 18,2.1Sám;26,8) 10Monda pedig a király: Mi közöm van veletek, Sérujának fiai? Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki: Szidalmazzad Dávidot; és ki mondhatja néki: Miért míveled ezt? (2Sám 2,18) 11És monda Dávid Abisainak és minden szolgáinak: Íme az én fiam, ki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet: hogyne cselekedné tehát e Benjáminita? Hagyjatok békét néki, hadd szidalmazzon; mert az Úr mondotta néki. (2Sám 17,3) 12Netalán reá tekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nékem az Úr az ő átka helyett. (2Sám 19,14.15) 13És megy vala Dávid és az ő népe az úton, Sémei pedig a hegyoldalon átellenében menvén, mentében átkozódik és köveket hajigál vala ő ellenébe, és port hány vala. (2Sám,16 7. 8.) 14Eljuta annakutána a király és az egész nép, mely vele vala, Ajefimbe, és ott megnyugovék.

KNB SZIT STL BD RUF KG