Keresés a Bibliában

15Uralkodék azért Dávid az egész Izráelen, és szolgáltat vala Dávid az egész nép között ítéletet és igazságot. (2Sám 24,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre. (Jób 29,12.13) 9Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek! (3Móz 19,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG