Keresés a Bibliában

6Felméne pedig a király és az ő népe Jeruzsálembe a Jebuzeusok ellen, kik azt a földet lakják vala, ők azonban azt mondák Dávidnak: Nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok elűznek téged! melylyel azt jelenték: Nem jő ide be Dávid. (Csel 7,45) 7Bevevé mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa. (2Sám,5 9. 2Sám 6,12.) 8Mert azt mondá Dávid ama napon: Mindenki, a ki vágja a Jebuzeusokat, menjen fel a csatornához és vágja ott a sántákat és a vakokat, a kiket gyűlöl a Dávid lelke. Ezért mondják: Vak és sánta ne menjen be a házba! (1Krón 11,6;2Sám,5 6.) 9És lakozék Dávid abban a várban, és nevezé azt Dávid városának; és megépíté Dávid köröskörül, Millótól fogva befelé. (2Sám,5 7. 2 Krón. 11,6. 7.)

KNB SZIT STL BD RUF KG