Keresés a Bibliában

18Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől, (Júd 1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG