Keresés a Bibliában

16És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén. (1Kir 11,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG