Keresés a Bibliában

18Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére. 19Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén. 20A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak. 21A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked. (Zsid 9,4.5) 22Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak. 23Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat. (2Móz 37,10) 24És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot. 25Csinálj reá köröskörűl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörűl arany pártázatot.

KNB SZIT STL BD RUF KG