Keresés a Bibliában

28 1Húsz esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, és nem cselekedék kedves dolgot az Úr előtt, mint Dávid, az ő atyja; (2Kir 16,1-19)

KNB SZIT STL BD RUF KG