Keresés a Bibliában

10Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. (Csel 17,31; Róm 2,6;14,10;Jób 34,11; Préd 12,16) 11Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk; reménylem azonban, hogy a ti lelkiesméretetek előtt is nyilván vagyunk. (Jób 31,23; Mát 25,31-46;Júd 1,23) 12Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. (2Kor 3,1;Gal 6,12) 13Ha azért bolondok vagyunk, Istenért; ha eszesek vagyunk, érettetek van az. (2Kor 11,16.17) 14Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, (1Tim 2,6; Róm 8,35-39) 15Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott. (Zsid 2,9;1Tim 2,6; Róm 14,7.9; Gal 2,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG