Keresés a Bibliában

5 1Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. (Jób 4,19.2Pét;1,13.14;Ján 14,2; Zsid 11,10) 2Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat; (Róm 8,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG