Keresés a Bibliában

2Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. (3Móz 21,23; Eféz 5,26.27) 25Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; (Csel 27,41;Csel 14,19) 11Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, a mi megmarad. (Zsid 12,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG