Keresés a Bibliában

8Mert ha még egy kissé felettébb dicsekedem is a mi hatalmunkkal, a melyet az Úr a ti építéstekre és nem megrontásotokra adott, én nem vallok szégyent; (2Kor 12,6;2Kor 13,10.1Kor;5,3-5) 16Ismét mondom: ne tartson engem senki esztelennek; de ha mégis, fogadjatok be mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem. (2Kor 5,13;12,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG