Keresés a Bibliában

20Ezékiásnak egyéb dolgai pedig és minden erőssége, és hogy miképen csinálta a tavat és a vízcsöveket, a melyekkel a vizet a városba vezette, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? (2Krón 29,1-36) 21És elaluvék Ezékiás az ő atyáival, és az ő fia, Manasse uralkodék helyette.

KNB SZIT STL BD RUF KG