Keresés a Bibliában

9És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt. (2Kir,5 3.) 10És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. 14Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult. (2Kir,5 10. Luk. 4,27.)

KNB SZIT STL BD RUF KG