Keresés a Bibliában

25Mikor pedig elvégezték az égőáldozatot, monda Jéhu a vitézeknek és hadnagyoknak: Menjetek be, vágjátok le őket, csak egy is közülök meg ne meneküljön! És levágták őket fegyver élével, és elhányták az ő holttestöket a vitézek és a hadnagyok. Azután elmentek a Baál templomának városába, (1Kir 18,40.5Móz;13,6-17) 26És kihordván a Baál templomának bálványait, megégeték azokat. (2Kir 11,18) 27És lerontották a Baál képét is templomostól együtt, és azt árnyékszékké tették mind e mai napig. 28Így veszté ki Jéhu a Baált Izráelből.

KNB SZIT STL BD RUF KG