Keresés a Bibliában

19Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek; (2Pét 1,19.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG