Keresés a Bibliában

12És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, (Csel 9,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG