Keresés a Bibliában

5Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek. (1Thess 2,5. 13. 1 Kor. 2,4. 5. 20. Zsid. 6,11. 2 Kor 6,3-7.) 6És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével; (1Thess 2,2.9.14.1Kor;4,16.2Thess;3,7-9) 7Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. (1Thess 4,10) 8Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. (2Thess 1,4; Róm 1,8) 9Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, (1Thess 2,1; Csel 14,15.1Kor;12,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG