Keresés a Bibliában

6Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk. (3Móz 19,11; Gal 5,21) 15Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. (Róm. 12,17. 19. 1 Pét. 3,9. 1Thess 3,12.)

KNB SZIT STL BD RUF KG