Keresés a Bibliában

15A kik megölték az Úr Jézust is és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei; (Csel 2,22.23;3,15;7,52.13.50;14,2.5.6) 16A kik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk hogy üdvözüljenek; hogy mindenkor betöltsék bűneiket; de végre utólérte őket az Isten haragja. (Csel 17,13;13,45; Mát 23,32.33;2,2; Dán 9,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG