Keresés a Bibliában

2Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; (1Kor 1,4.2Thess;1,3) 3Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: (1Thess 3,6.5.8; Zsid 6,10; Jak 2,17.1Kor;13,13) 12És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, a ki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. (Eféz 4,1;5,24.2Thess;2,14) 3Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; (1Thess,4 7. Zsid. 12,14. Eféz. 5,3.)

KNB SZIT STL BD RUF KG