Keresés a Bibliában

17És felele Éli, és monda: Eredj el békességgel, és Izráelnek Istene adja meg a te kérésedet, a melyet kértél tőle.

KNB SZIT STL BD RUF KG