Keresés a Bibliában

6Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. (Jak 4,7.10; Jób 22,29) 7Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. (Zsolt 37,5; Mát 6,25; Zsid 13,5) 8Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: (1Pét 4,7; Jel 12,10; Jób 1,7; Luk 22,31) 9A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. (Jak 4,7; Eféz 6,12.13; Fil 1,30) 10A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, (1Pét 1,15.1Thess;2,12; Zsid 13,21) 11Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. (Eféz 3,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG