Keresés a Bibliában

5A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. (Gal 3,23; Fil 4,7) 9Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; (2Móz 19,5.6; Jel 1,6; Ésa 3,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG