Keresés a Bibliában

46Izsáknak pedig monda Rebeka: Eluntam életemet a Khitteusok leányai miatt. Ha Jákób a Khitteusok leányai közűl vesz feleséget, a milyenek ezek is, ez ország leányai közűl valók; minek nékem az élet? (1Móz 26,35;28,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG