Keresés a Bibliában

2Mert fogada Sára az ő méhében, és szűle fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, melyet mondott vala néki az Isten. (Zsid 11,11;1Móz 18,10.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG