Keresés a Bibliában

2És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged. (2Móz 2,24;6,4) 3Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG