Keresés a Bibliában

26És építe ott oltárt Dávid az Úrnak, és áldozék égő- és hálaáldozatokkal és segítségül hívá az Urat, a ki meghallgatá őt, mennyből tüzet bocsátván az égőáldozat oltárára. (3Móz 9,24.1Kir;18,38) 22 1Monda Dávid: Ez az Úr Istennek háza és az égőáldozatnak oltára Izráel számára. (1Krón 21,18.26.28.2Krón;3,1) 2Megparancsolá azért Dávid, hogy gyűjtsék össze az Izráel földén való jövevényeket, a kiket kővágókká tőn, hogy faragni való köveket vágnának, hogy az Isten házát megcsinálnák. (2Krón 2,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG