Keresés a Bibliában

16Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. (Mát 19,5.1Móz;2,24) 17A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. (Ján 17,21.22; Eféz 5,30) 18Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. (Eféz 4,11) 19Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (1Kor 3,16;Róm 14,7.8)

KNB SZIT STL BD RUF KG